Členské příspěvky

Členský celoroční příspěvek je ve výši 1500 Kč a povinná roční platba pro registraci ve FAČR je 100 Kč, bez této úhrady se hráči nesmí zúčastnit soutěžních utkání!! Zaplatit to mohou rodiče přes účet na dvakrát .

Nejvhodnější platba je převodem na účet číslo 2977176359/0800.

Do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno a příjmení dítěte a ročník narození .

Příklad: Filip Novák 2013

Platbu je možno provést i prostřednictvím trenéra nebo přímo u správce na hřišti.